Nejnovější články

Co by tedy nemělo zůstat kvůli volbám opomenuto?Ač...

Číst dále..


Vážení čtenáři, milé čtenářky,jsem ráda, že jste s...

Číst dále..


Všechny Vás moc zdravím v novém roce a přeji ...

Číst dále..


stepan lub 22 wIng. Lubomír Štěpán (KSČM)
Narozen v roce 1954
Vzdělání: Střední průmyslová škola stavební, ČVUT Praha
Bydliště: Hradec Králové
Zájmy: mimo práci pro sport, to je pes a práce na zahradě


V Hradci Králové žije – s výjimkou vysokoškolského studia a vojenské služby – trvale celou dobu. Pracoval ve Vojenském projektovém ústavu a po ukončení prezenční vojenské služby v roce 1980 nastoupil do Kovoprojekty Hradec Králové, kde pracoval jako projektant. Na konci roku 1991 z tohoto podniku propuštěn, založil projektovou kancelář a živil se a živí jako soukromník.
lenka fialova 2016 wLenka Fialová, DiS
Narozena: 1967
Vzdělání: SOŠ zemědělská, VOŠ podnikatelská, postgraduální vzdělání: psychologie-grafologie a složitá obsluha hostů
Zájmy a koníčky: kynologie, cestování, zahrada, příroda, zumba, knihy, jóga
Co nemá v oblibě: nakupování.


Lenka byla 17 let asistentkou poslankyně PS PČR Mgr. Soni Markové a nyní pracuje jako ekonomka a správce nemovitostí. Byla zastupitelkou města Hradec Králové po dvě volební období 2010–2018. Členkou zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve volebním období 2014–2018. Ve volebním období 2002–2006 byla také zastupitelkou obce Opatovice nad Labem, kde se jí podařilo spolu s dalšími obyvateli uspořádat referendum proti výstavbě spalovny odpadů se zastaralou technologií. Pracovala v kontrolním výboru, v komisi pro městské památky, pro rodinou politiku, v kulturní a sociální komisi zastupitelstva města Hradec Králové. Je členkou KMS Střed v Hradci Králové. Po dobu práce v zastupitelstvu města HK s chutí a radostí přivedla do svazku manželského mnoho párů. Na úrovni Královéhradeckého kraje se účastnila práce ve výboru pro zdravotnictví, pro životní prostředí a zemědělství.
Je vdaná má dvě dospělé děti a vnoučata
Havrda 003 wVážení občané města Hradec Králové,
jsem současný zastupitel města, zvolený s Vaší podporou. O totéž si Vás opět dovoluji požádat. Rád bych i nadále uplatňoval svou autoritu a své profesní a praktické znalosti i dlouholeté zkušenosti ve Váš prospěch a prospěch našeho města.
V končícím volebním období jsem pracoval jako člen Výboru pro územní plán, rozvoj a investice města. Úspěšně jsem prosazoval, aby nový Územní plán založil na další roky proporcionální rozvoj města, se zdravým životním prostředím a kvalitním, dostupným bydlením. S důrazem na řešení současných dopravních problémů. Vystupoval jsem proti záměrům investorů, kteří často sledují jen svůj prospěch a manévrují město do neplánovaných nákladů ke škodě občanů.
Namesti v Novem BydzoveRozhovor s Ing. Janem Kubánkem, zastupitelem za KSČM a ředitelem technických služeb města Nový Bydžov.
Kandiduje opět do Zastupitelstva města Nový Bydžov, bez politické příslušnosti za KSČM.


Jste již dlouho zastupitelem města?
Druhé volební období. První bylo od 2006 do roku 2010, kdy jsem se dostal do rady města za KSČM. V tomto období jsem byl více služebně v zahraničí, bylo to však složitější z pohledu komunikace, neboť můj návrh, abych se mohl jednání účastnit on-line nebyl některými zastupiteli akceptován. Další dvě volební období jsem z důvodu práce mimo místo trvalého bydliště nekandidoval. V roce 2018 mi bylo opět místní organizací KSČM nabídnuto kandidovat za tuto stranu. Dostal jsem se jako jediný z kandidátů této strany do zastupitelstva. Jsem předsedou kontrolního výboru.
Vladimír Berger wKandidát do Zastupitelstva města Hradec Králové Vladimír Berger

Narozen: 1989
Vzdělání: SPŠ Hradec Králové, obor Automatizační technika
Zaměstnání: finanční poradce
Zájmy: Fotbal

Zkušenosti
KMS Moravské Předměstí - východ
Sportovní komise Rady města Hradec Králové
Komise pro dopravu a podporu cyklistiky

Moje priority