Komunisté v Hradci Králové pomohli udržet funkčnost zastupitelstva

hk trojka 22 1 mVe volebním období 2018 – 2022 jsme v zastupitelstvu města Hradec Králové byli tři, Lubomír Štěpán, Táňa Šormová a Alois Havrda. Měli jsme zastoupení ve všech výborech zastupitelstva a komisích rady města, kde jsme se snažili aktivně pracovat ve prospěch občanů města. Od počátku jsme se snažili naplňovat náš volební program. Spoustu cílů jsme měli stejný jako další strany v zastupitelstvu. Například stavbu fotbalového stadionu, stavbu a zřízení odlehčovací služby, rekonstrukci Velkého náměstí a přilehlých prostor, revitalizaci Benešovy třídy apod.


Protože vládnoucí koalice měla převahu pouze jednoho hlasu, byla její pozice poměrně vratká, a když se k tomu přidaly osobní ambice některých jejích členů, byla těžko udržitelná. Proto jsme se snažili konstruktivně a nezištně přistupovat k řešení jednotlivých bodů jednání zastupitelstva města, aby byla přijata potřebná usnesení a udrželi jsme tak funkčnost města. Ti, kdož sledují dění ve městě, či sledují přenosy z jednání zastupitelstva města, to mohou potvrdit. Členové našeho klubu se aktivně jednání zúčastňovali a v diskuzích vystupovali. Bez našeho přispění by nebyla například zahájena stavba fotbalového stadionu, nebyla by zřízena městská organizace Sociální služby města Hradec Králové, která provozuje objekt Odlehčovací služby v Honkově ulici, nebyl by schválen rozpočet města a další.
Nebyli jsme členy vládnoucí koalice a neměli jsme zastoupení v radě města. Přesto jsme se velkou měrou zasloužili o to, že toto zastupitelstvo fungovalo po celé volební období a bylo schopno město řídit.
Snažili jsme se podporovat komise místní samosprávy v jejich oprávněných požadavcích. Příkladem je náš postoj k bytovému domu Durychova ulice, projektu Pilot 1, k dalšímu rozsáhlému obchodnímu centru na bonitní orné půdě v Kuklenách, k dopravě ve skladištní oblasti apod.

Ing. Lubomír Štěpán,
předseda klubu zastupitelů KSČM v ZM Hradec Králové


logo kscm 20 transparent
skola2 80 x