Politika pro lidi, ne pro vlastní kapsu.

sormova portr 22 wMgr. Táňa Šormová (KSČM)
66 let, KSČM, žije v Hradci Králové,
Vzdělání. Pedagogická fakulta
Záliby: příroda, sport a knížky a aktivity s děttmi i vnučkami


Rodačka z Červeného Kostelce zasvětila celý svůj život dětem – nejen jako učitelka, ale také jako pionýrská vedoucí a rovněž v minulosti jako radní Královéhradeckého kraje pro oblast školství. V této funkci se jí mimo jiné podařilo vytvořit zásady oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží, prohloubit spolupráci škol a zaměstnavatelů, vytvořit tradici ocenění firmy školou a naopak školy firmou za vzájemný přínos, ve spolupráci s hospodářskou komorou zahájit společné přehlídky škol a zaměstnavatelů. Výrazně zvýšila podporu masového sportování, pohybové gramotnosti a dalších volnočasových aktivit.

V Pionýru aktivně pracuje od svých vlastních pionýrských let, jako instruktorka, oddílová vedoucí, skupinářka. Má za sebou na čtyřicet letních táborů a s dalšími nadšenci vybudování táborové základny. V Komisi místní samosprávy Moravské předměstí – sever aktivně „bojuje“ o zachování zeleně na sídlištích, vystupuje proti zahušťování sídlišť další výstavbou bez řešení již dnes bolavého problému s nedostatkem parkovacích míst, ve školské komisi Rady města hájí zájmy škol a školských zařízení. Neméně kvalitní práci odvádí jako zastupitelka a členka kontrolního výboru. Již několik let se snaží o prosazení výraznější váhy stanovisek Komisí místních samospráv při rozhodování Rady a Zastupitelstva města. Nemá ráda lhostejnost, politikaření, zákulisní „hrátky“, přehlížení názorů občanů, zbytečnou byrokracii a rozkrádání a rozdávání majetku nejen města, ale celé republiky. Váží si rovných, pracovitých a poctivých lidí.
Táňa vychovala dceru a syna a pyšní se třemi vnučkami. Její krédo je: Politika pro lidi, ne pro vlastní kapsu.

Moje priority

Velkou pozornost chci nadále věnovat posilování postavení a pravomocí „Komisí místních samospráv“, které by měly zajišťovat spolupráci a přenos informací mezi občany, úřadem a vedením města. Důležité je pro ni vytváření podmínek pro kvalitní, aktivní život seniorů, kteří si zaslouží důstojný život i ve vysokém věku a budování kvalitních městských zařízení pro péči o seniory a spoluobčany s handicapem. Dále budu pokračovat v prosazování potřeb škol, jejich rekonstrukcí a modernizací, v podpoře volnočasových aktivit, jako neoddělitelné a důležité součásti života občanů všeho věku. Věnovat se chce i zajištění kvalitních podmínek pro život mladým rodinám, prosazovat jinou výstavbu finančně dostupných bytů (ne developerskou), v neposlední řadě usilovat o zvyšování podílu zeleně ve městě (ne jenom zastavení úbytku) a s tím související řešení prostoru tzv. lesoparku a přilehlých ploch pod Rozárkou a Novým Hradcem Králové. Protože mnoho let bydlím na Benešově třídě mojí prioritou je i další pokračování v rekonstrukci této třídy a „zelený“ rozvoj celé lokality kolem „Benešovky“.

Táňa Šormová,
přední kandidátka KSČM
do Zastupitelstva města Hadec Králové


skola2 152 x