Program šitý Hradečákům na míru!

Od května jsme využívali každou příležitost, abychom se zeptali hradeckých spoluobčanů, co by v našem městě chtěli změnit. Vyplněné anketní lístky poskytly orientaci v přáních a potřebách voličů. Jsou základem volebního programu KSČM v Hradci Králové.

- Situaci v dopravě ve městě řešit jako celek. Z výnosu parkování může být dotována hromadná doprava a tím podstatně zlevnit MHD. Zřídit záchytná parkoviště s napojením na MHD a parkovací domy uvnitř města.
- Jsme rezolutně proti tzv. zahušťování sídlišť na úkor zeleně.
- Jako investiční prioritu vidíme rekonstrukci Benešovy třídy a dokončení rozpracovaných investic. Požadujeme úsporné a rychlé investování do budoucnosti města.
- Distribuci vody chceme vrátit do rukou města.
- Roste potřeba malometrážního bydlení s dostupným nájemným. To lze zabezpečit jen tak, že se město samo stane stavitelem a majitelem bytů a může tím pomoci seniorům a mladým rodinám.
- Komise místní samosprávy musí být partnerem vedení města, v první řadě jde rozhodování o místních investicích.
- Neschvalujeme další rozprodej městského majetku.

Vážení spoluobčané, děkujeme vám za vaše podněty. Větší počet mandátů by nám usnadnil prosazovat to, co opravdu chcete a potřebujete.

Vaši kandidáti KSČM

dvanctka a logo
skola2 133 x

Napište nám

CAPTCHA