Vytisknout tuto stránku

Jak je snadné získat obecní majetek

sormova kolaz wBudova soukromé základní školy Sion v ulici Kleinerových roste před očima – titulek článku v Hradeckém deníku 5. 8.2021 a fotografie budovy, která vyrostla o dvě další patra a přístavbu a celý prostor je tedy dvakrát větší než ten původní, je smutným výsledkem dlouholeté snahy obyvatel okolních domů tak megalomanskou „rekonstrukci“ nepřipustit, neschválit a zachovat v dané lokalitě klidný ráz bydlení se ZŠ M. Horákové a MŠ školkami.
V loňském roce mohlo město využít svého předkupního práva, rozhodnutím zastupitelů vrátit budovu zpět do svého vlastnictví a využít ji pro své potřeby. Zrekonstruovat pro potřeby MŠ, kde je přetrvávající nedostatek míst, speciálně v lokalitě Moravské předměstí.
Ve zmíněném článku je uvedeno, „Sion formálně převáděl budovu mezi dvěma svými spolky…“ (mimochodem dost zavádějící informace), ale už není zmíněno, proč byl zřizovatel škol KC Sion „Sbor Jednoty bratrské v HK – Sion“ uveden v roce 2016 samotnou Jednotou bratrskou, jejíž součástí bylo KC od roku 2001, do likvidace.

V květnu roku 2014 KC Sion z Jednoty bratrské vystoupilo a nebylo její součástí, přesto ještě další dva roky poskytla Jednota bratrská právní ochranu KC Sion a dala mu prostor pro převod na nového zřizovatele. Po dvou letech však zřejmě došla trpělivost, možná i díky hrubému porušení školského zákona, které odhalila inspekce v roce 2015 (viz Inspekční zpráva z 24. 4. 2015) a zřizovatel „Sbor Jednoty bratrské“ byl uveden do likvidace.

Nový zřizovatel byl registrován od 1. 1. 2019 a již v září stejného roku získal SION pravomocné stavební povolení na probíhající rekonstrukci a přístavbu a díky dotaci z IROP mohl začít. Díky liknavosti, nepřesným a zavádějícím informacím ze strany vedení města HK nakonec předkupní právo těsnou většinou zastupitelstvo nevyužilo. Vedení města argumentovalo i tím, že se městu z důvodů výše provozních nákladů na jednotlivé školy vyplatí, když školu provozuje soukromý subjekt. Takže peníze nade vše.

To se to rozdává – a z městského a podniká. A další na řadě by mohlo být povídání o městských pozemcích. Ale to až příště.


Táňa ŠORMOVÁ,

kandidátka KSČM do PS
skola2 175 x