Přání ženám k MDŽ

Děkujeme za vaši obětavou činnost a sympatie,
přejeme pěkný svátek všech žen,
klid, pohodu a hlavně pevné zdraví!

OV KSČM
Hradec Králové

MDŽ OV 2021 w
skola2 226 x