NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 2021

PF21 TL 1
POKLIDNÉ SVÁTKY A ROK 2021 BEZ KORONAVIRU

PŘEJE
TAŤÁNA LANKAŠOVÁVážené a milé soudružky,
vážení a stateční soudruzi!

Drazí spoluobčané!

Ještě nikdy v posledních desetiletích jsme nevstupovali do nového roku s tolika obavami a takovou úzkostí. Covidový rok 2020, který nás na dlouhé měsíce zavřel v našich domovech, přispěl k ještě výraznější izolaci a vzájemnému odcizení lidí. O totéž se sice pokouší už léta oficiální propaganda, ale ve srovnání s covidem jsou to břídilové.

Je naprosto nezbytné si tyto souvislosti dopadu pandemie uvědomit a v novém roce se všemi silami a všemi dostupnými prostředky izolaci a odcizování lidí čelit.


Zachovávejme všechna potřebná hygienická opatření, ale nezapomínejme přitom, že máme nejen příbuzné, ale také spoustu sousedů, kteří jsou možná osamělí. Staňme se jejich „vrbou“, s níž se mohou podělit o své starosti a obavy a pokusme se jim přinést novou naději. Prostě mluvme spolu, k tomuto účelu řeč vznikla.

Dovolte mi vám všem do nového roku popřát především pevné zdraví, spoustu elánu a mnoho nových přátel, které jste získali kvůli pandemii.
Zkusme obrátit nevýhody v naději na změnu. Buďme pro lidi aspoň světlem na konci tunelu!

Taťana Lankašová,

předsedkyně OV HK

 

skola2 2991 x