Show zvláštních služeb

milan spas 06 wTo, co se v poslední době děje kolem tří pražských starostů, je podle mne učebnicovou ukázkou, jak smyšlenou zprávou lze docílit »kýženého výsledku«. Ricin, jak známo, se nechá lehce vyrobit i u nás. Kýmkoli, kdo trochu ovládá chemii a vyzná se v přírodních látkách. Co z toho vyplývá? Že žádný ruský diplomat by ho nemusel sem z Ruska vozit. Bylo by to zbytečné. Těch podivností, které se objevily ve spojitosti s »akcí ricin«, je však víc. Zopakujme si je. Tak především...


Proč tak rychle BIS a další zvláštní služby vzaly za pravdivou informaci z Respektu, že sem přijíždí diplomat s jedem? Není to proto, že ji Respektu samy podstrčily? Nebývá totiž zvykem, že podobné zvěsti se berou za věrohodné, zvláště od tak obskurní tiskoviny, jako je Respekt.

Proč se tak zainteresovaně ve věci angažovalo ministerstvo zahraničí? Nelze tady hledat spojitost s cestou ministra Petříčka (bez ochranky) ke svému bývalému zaměstnavateli Pochemu, která byla prozrazena jen proto, že řidič taxi, s nímž jel, utrpěl srdeční kolaps? Na čem se ti dva pánové na jednání, o němž se nemělo vědět, dohodli? Kdyby o nic nešlo, jel by jistě ministr svým služebním autem se svojí ochrankou.

Proč tolik humbuku kolem tří starostů a jejich »ohrožení«? Proto, že každé příležitosti je třeba využít, tedy podle BIS, k pomluvě Ruska, a tak protirusky naladit obyvatelstvo? Lidé totiž s památníkem vlasovců odhaleným při výročí osvobození, s odstraněním pomníku maršála Koněva v době vrcholící epidemie či s osobní nenávistnou akcí pana Hřiba, tedy s překrytím původního historického názvu na náměstí Němcovovo, moc spokojeni nebyli. Ohlas těchto »akcí« byl skutečně opačný. Ohrožení těch tří v souvislosti s jejich dalšími ambicemi a ambicemi jejich stran »problém ricin« mohl veřejné mínění změnit. Najednou tu totiž máme »chudáky«, kterým někdo ubližuje, tedy v tomto případě putinovské Rusko.

Nejde dát také do souvislosti i akci východoevropských ministrů zahraničních věcí a amerického ministra zahraničí, která v souvislosti s výročím konce 2. světové války měla protiruský osten? Není za tím iniciativa ministra Petříčka projednaná u Pocheho?

A vůbec je od věci využití zmíněné »ricinové akce« k překrytí úlohy Sovětského svazu při oslavách osvobození? Jak vidno, všechno je možné. BIS je v takových akcích skutečný mistr. Má totiž dobré školy. Stačí si jen připomenout, že všechny její poslední akce se nápadně podobají těm, které tu byly před více než sedmdesáti pěti lety. Tehdy se také převypravovaly české národní dějiny, zpochybňovalo se národní obrození, šířila nenávist ke všemu ruskému, levicovému a skutečně demokratickému.

Na základě toho všeho mně však vychází, že akce »tři starostové a jeden ruský diplomat« bude jen marketingový tah řízený Bezpečnostní informační službou.

Milan ŠPÁS
skola2 2365 x