Hradecký fotbalový stadion má platné územní rozhodnutí

stadion hkFanoušci Královéhradeckého fotbalu a atletiky mají svátek. Krajský úřad Královéhradeckého kraje v pátek 15.11.2013 zamítl množství námitek proti vydání územního rozhodnutí na stavbu nové multifunkční fotbalové arény a potvrdil původní územní rozhodnutí stavebního úřadu města Hradec Králové.

Po více než šestileté anabázi je možno přikročit k žádosti o vydání stavebního povolení a stavba bude moci začít. Ve sportovním stánku bude umístěn, kromě fotbalového trávníku a jeho zázemí, také lehkoatletický tunel s 250 m dlouhou klopenou běžeckou dvoudráhou a 100 m dlouhá sprinterská čtyřdráha, doskočiště pro skok o tyči, skok daleký, trojskok a vrhačský sektor. V aréně se počítá také s pořádáním koncertů a dalších kulturních akcí. Ing. Lubomír Štěpán zastupitel města Hradec Králové (KSČM)

skola2 8072 x