Táňa Šormová - jednička do zastupitelstva HK!

TSormova bila 1Blíž ke spoluobčanům

Za nezbytné považuji mnohem bližší kontakt se svými spoluobčany, protože jen tak se politik na jakékoli úrovni dozví, co lidé potřebují především.

Z tohoto důvodu jsem začala již před 8 lety pracovat v komisi místní samosprávy (KMS). Asi trochu naivně jsem si myslela, že práce komise může lidem hodně přinést. Mohla by, kdyby KMS byly vedením města vnímány jako plnohodnotný partner, který má k problémům obyvatel daných městských částí nejblíže. Věřila jsem, že KMS bude informována o záměrech tak, aby mohla včas informovat občany, bude se na její stanoviska brát zřetel. Veřejné schůze budou pravidlem. Opak je však pravdou. Je nutné, aby se nové vedení města zabývalo postavením KMS, aby se změnily jejich kompetence, měly větší váhu a vše, co se bude týkat dané oblasti, bylo s občany včas a s největší vážností projednáno.

Občané by měli mít možnost se v co největší míře podílet na rozhodování o všem, co se jejich života týká. V Hradci Králové se poměrně dost staví. Staví však developeři, byty jsou drahé, pro mladé rodiny, mladé a seniory velmi často nedostupné. Staví se tam, kde by měly zůstat parky, hřiště, zeleň. Domnívám se, že město by se mělo této oblasti věnovat daleko výrazněji, podílet se na zajištění finančně dostupných bytů, bytů malometrážních buď vlastní výstavbou, nebo zachováním městských, nájemních bytů a zároveň daleko více pečovat o zelené plochy. A dalo by se pokračovat od problémů s parkováním, distribucí vody a výroby tepla v soukromých rukách, přes nevýhodně pronajatý majetek města, rozdávání městského majetku, předražené investice, až k k nedokončeným velkým investičním akcím (rekonstrukce Velkého náměstí, křižovatka Mileta, Benešovka), pomalu kolabující dopravě uvnitř města, drahé MHD s okleštěnými linkami atd..

Volební programy si budou v nadcházejících komunálních volbách v mnohém podobné. Důležité je však rozlišení kdo slibuje a kdo opravdu pro občany města pracuje.

Táňa ŠORMOVÁ, vedoucí kandidátka KSČM v Hradci Králové
skola2 2742 x